• Migros 2014 yılı için kar payı dağıttı mı?
  Şirketimizin 09.04.2015 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısı’nda 178.030.000 TL sermayeyi temsil eden hisse senetleri için kar payı dağıtılmaması kararlaştırılmıştır.
   
 • Migros en son ne zaman sermaye artırımında bulundu?
  Migros Ticaret A.Ş.’nin 28.04.2009 tarihinde yapılan Olağanüstü Genel Kurul Toplantısında, Migros Türk T.A.Ş.’nin mevcut tüm aktif ve pasifinin bir kül halinde Migros Ticaret A.Ş. tarafından devir alınması nedeniyle Migros Ticaret A.Ş.’nin mevcut 174.323.340 TL olan sermayesinin, Migros Türk’ten intikal eden özvarlığın itibari olarak karşılanması suretiyle, 3.706.660 TL artışla 178.030.000 TL’ye yükseltilmesine karar verilmiştir.

  Birleşme nedeniyle ihraç edilen nama yazılı Migros Ticaret A.Ş. payları, Migros Türk T.A.Ş.’nin Migros Ticaret A.Ş. dışındaki pay sahiplerine mevcut paylarıyla değiştirilmek üzere dağıtılmaktadır. Migros Türk T.A.Ş.’nin hissedarlarına birleşme nedeni ile her 1 adet Migros Türk T.A.Ş. payı karşılığında 1 adet Migros Ticaret A.Ş. payı verilmekte ve paylar üzerinden değişim 1:1 oranı üzerinden gerçekleştirilmektedir. .

  BAŞVURU ŞEKLİ :

  Pay değişim işlemleri, aşağıda belirtilen başvuru yerlerinde 29 Mayıs 2009 tarihinden itibaren başlamıştır. Pay değişim işlemi için süre sınırlaması yoktur.

  Payları Merkezi Kayıt Kuruluşu tarafından Sermaye Piyasası Mevzuatı’nın kaydi sisteme ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde izlenmeye başlanan Migros Türk T.A.Ş. pay sahipleri (sahip oldukları paylar borsada işlem gören pay sahipleri), Migros Ticaret A.Ş. paylarını Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde kayden almışlardır.

  Sahip oldukları paylar kaydi sisteme ilişkin düzenlemeler çerçevesinde izlenmeyen Migros Türk T.A.Ş. ortakları, belirtilen adreslere başvurarak sahip oldukları payları tüm kuponlarıyla birlikte eksiksiz olarak ibraz etmelidir. Bu hissedarlarımızın pay değişimi dolayısıyla yapılan sermaye artırımında alacakları payların tamamı Şirket tarafından münferiden kendileri için Merkezi Kayıt Kuruluşu nezdinde açılan hesaplara kaydedilmiştir. Tüm Migros Türk T.A.Ş. ortaklarının sahip oldukları paylar Merkezi Kayıt Kuruluşu nezdinde hak sahipleri bazında kayden izlenmekte olup daha önce Migros Ticaret A.Ş. (Eski Ünvanı: Moonlight Perakendecilik ve T.A.Ş.) ortaklarının sahip oldukları hisse senetleri ile aynı haklara sahiptir. Hak sahiplerince fiziken muhafazasına devam edilen kaydileştirilmemiş hisse senetleri, borsada işlem görememektedir. Bunların yeniden borsada işlem görebilmesi, kaydileştirme amacıyla teslim edilerek MKK’da hak sahipliklerine ilişkin kayıtların oluşturulmasına bağlıdır.
   
   
  BAŞVURU YERLERİ: YAPI KREDİ BANKASI A.Ş.’nin;   İstanbul’da Caddebostan Bağdat Caddesi şubesi, Suadiye şubesi, Nakkaştepe şubesi, Beylikdüzü şubesi, Bakırköy Dikilitaş şubesi, Kartal şubesi, Nuruosmaniye şubesi, Ataşehir Bulvar şubesi, Ataköy Atrium şubesi, Etiler
  Nispetiye Caddesi şubesi, Yeditepe şubesi, Yeniköy Yalılar şubesi, Feneryolu şubesi,
  Ankara’da Ankara şubesi, Ankara Bahçelievler şubesi, Çankaya Cinnah şubesi,
  İzmir’de İzmir şubesi, Karşıyaka Yalı şubesi, Bornova Hükümet Konağı şubesi,
  Bursa’da Fomara şubesi, Setbaşı Maviköşe şubesi,
  Antalya’da Aspendos Bulvarı şubesi,
  Eskişehir’de Porsuk şubesi,
  Adana’da Çukurova şubesi,
  Kocaeli’nde Kocaeli şubesi ve
  Mersin’de Mersin şubesi

  YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.

  Yapı Kredi Plaza A Blok 9. Kat 34330 Levent/İstanbul

  MİGROS TİCARET A.Ş.

  Turgut Özal Caddesi No:12 34758 Ataşehir/İstanbul  
 • Elimde 1.Tertip/eski tertip hisse senedim var. Daha önce ne kar payı, ne de hakettiğim bedelsiz hisse senetlerini aldım. Bunları alabilmek için ne yapmam lazım?
  Öncelikle hisse senedinizin mevcut durumda yürürlükten kalktığını ve yeni tertip hisse senetleri ile değişmesi gerekmektedir. Yeni pay alma kuponunuzun işlemlerini yaptırabilmek ve geçmiş yıllara ilişkin kar payı ödemelerinizi alabilmek için hisse senetlerinizi kaydileştirmeniz gerekmektedir. Kaydileştirme işlemlerinizi yaptırabilmek için adresinize en yakındaki Yapı Kredi Bankasına başvurmanız gerekmektedir. Kaydileştirme işlemini herhangi bir banka ya da aracı kurumda sahip olduğunuz “yatırım hesap numarasını” adresinize en yakındaki Yapı Kredi Bankasına bildirmek suretiyle gerçekleştirebilirsiniz. Yatırım hesabınız yok ise ilgili Yapı Kredi Şubesi tarafınızdan adınıza yatırım hesabı açılacaktır. Hisse senetlerinizi kaydileştirdiğiniz takdirde, bundan sonra Migros tarafından ileride yapılacak kar payı dağıtımları ve bedelsiz artışlara ilişkin sahip olacağınız haklar otomatik olarak hesabınıza yatırılacaktır.
   
 • İstanbul dışında ikamet ediyorum. Eski tertip hisse senedimi 11.Tertip ile değiştirmek için İstanbul'a şirket merkezinize gelmem şart mı?
  Hayır. Hisse senetlerinizin üzerindeki kar payı ve bedelsiz hisse alma haklarınızı kullanabilmek için hisse senetleriniz ile birlikte adresinize en yakındaki Yapı Kredi Bankasına başvurmanız yeterli olacaktır.


 • 2015 yılı faaliyetlerinin görüşüleceği yıllık Olağan Genel Kurulu ne zaman yapılacak?
  Şirketimizin 2014 yılı faaliyetlerine ilişkin Yıllık Olağan Genel Kurulu 09 Nisan 2015 günü saat 12:00’de Atatürk Mahallesi Turgut Özal Bulvarı No:7 34758 Ataşehir/İstanbul adresindeki Migros Ticaret A.Ş. Genel Müdürlük Binasında gerçekleştirilmiştir. Şirketin 2015 yılı faaliyetlerinin görüşüleceği Olağan Genel Kurul ise, 2016 yılı içerisinde Yönetim Kurulu’nun belirleyeceği bir tarihte gerçekleştirilecek olup, bu hususta Genel Kurul’dan en az 3 hafta önce Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda özel durum açıklaması yapılacaktır. Ayrıca, Şirketimizin internet sitesinin (www.migroskurumsal.com) Yatırımcı İlişkileri sayfasında Genel Kurul bilgileri altında aynı hususta bilgiler Genel Kurul’dan en az 3 hafta önce yer alacaktır.
   
 • Elimde şirketinize ait bir miktar hisse senedi var, bedelsiz sermaye arttırımı ve kar payı takip işlemlerini daha kolay nasıl yapabilirim?
  Elinizde mevcut bulunan hisse senetlerini, bir aracı kurumda ya da hisse senedi alım satımı yapan bir bankada açtıracağınız bir yatırım hesabına yatırabilirsiniz. Böylece, tüm işlemleriniz sizin onayınızla otomatik olarak gerçekleştirilecek ve zaman kazanmış olacaksınız...
   
 • Hisse senedi değişim işlemleri konusunda bilgi almak için, şirketinizden kiminle görüşebilirim?
  Bu konuda tüm sorularınızı yatirimci@migros.com.tr e-posta adresine de yönlendirebilirsiniz.
   
 • Şirketiniz konsolide rapor çıkarıyor mu? Çıkarıyorsa hangi periyodlarda?
  Evet, Migros Ticaret A.Ş. her üç ayda bir konsolide mali tablo ve dipnotların yer aldığı rapor çıkarmaktadır. Tüm raporlarımıza Kamuyu Aydınlatma Platformu’nun web sitesinden ve Şirketimizin kurumsal web sitesindeki Yatırımcı İlişkileri bölümünden ulaşabilirsiniz.
   
 • Şirketiniz Yıllık Olağan Genel Kuruluna katılmak istiyorum, Ne yapmam lazım?
  6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 415’inci maddesinin 4’üncü fıkrası ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu’nun 30’uncu maddesinin 1’inci fıkrası uyarınca genel kurula katılma ve oy kullanma hakkı, pay senetlerinin depo edilmesi şartına bağlanamayacaktır. Bu çerçevede, pay sahiplerimizin Genel Kurul Toplantısı'na katılmak istemeleri durumunda paylarını bloke ettirmelerine gerek bulunmamaktadır. Ancak kimliklerinin ve hesaplarındaki paylara ilişkin bilgilerin Şirketimize bildirilmesini istemeyen ve bu nedenle söz konusu bilgileri Şirketimiz tarafından görülemeyen pay sahiplerimizin Genel Kurul Toplantısı'na iştirak etmek istemeleri durumunda hesaplarının bulunduğu aracı kuruluşlara müracaat etmeleri ve en geç Genel Kurul Toplantısı’ndan bir gün önce saat 16:30'a kadar kimliklerinin ve hesaplarındaki paylara ilişkin bilgilerin Şirketimize bildirilmesini engelleyen “kısıtlamanın” kaldırılması gerekmektedir.

  Elektronik Genel Kurul Sistemi ile oy kullanacak pay sahiplerimizin ilgili Yönetmelik ve Tebliğ kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getirebilmeleri için Merkezi Kayıt Kuruluşu’ndan, Şirketimizin www.migroskurumsal.com internet sitesinden veya Şirket Merkezimizden (Telefon: 0216 579 30 00) bilgi edinmeleri rica olunur.