Bağımsız Denetçi


Şirketimizin 15 Mayıs 2018 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısında, Sermaye Piyasası Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu gereği ve Denetimden Sorumlu Komite’nin de önerisi doğrultusunda, Yönetim Kurulu tarafından önerilen “PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.”nin 2018 yılı hesap dönemi için Bağımsız Denetçi olarak görev yapmasına karar verilmiştir.